Kolejna iteracja za mną

Cóż by tu napisać, zastanawiałem się dosyć długo. Może zaciekawi Ciebie jedna rzecz, mianowicie odkryłem problem w sposobie planowania dnia – nie planuje go z wystarczającym wyprzedeniem, albo zadania są nie realne. Oczywiście problem jest w planowaniu, w tym momencie przechodzę na inny tryb rozpisywania zadań. Poniżej rozpisałem jak chcę to teraz zrealizować.

Kalendarz – każde zadanie ma swój slot czasowy, dzieki temu wiem kiedy mam je wykonać. Jeśli jest to praca to dane zadanie wykonuje w tym slocie.

Todoist – lista zadań i kategoryzacja zadań w celach. Dobre jest to, że zadania z Todoist’a można łączyć z kalendarzem co skutkuje zautomatyzowaniem tworzenia slotów czasowych.

Backlog – słowo to jest znane dla wszystkich osób pracujących w metodyce scrum. Każde zadanie przypisuje do danego kamienia milowego. Kamień ten ma na celu pokazać postęp w realizacji głównego zadania opisanego na mojej liście zadań.

 

Kilka uwag:

  • każde zadanie ma swój priorytet
  • w pierwszej kolejności wykonywane są zadania z wysokim priorytetem
  • jesli zadanie przekracza slot czasowy, to oznacza że trzeba je podzieli na mniejsze zadanie

Będę testował ten system do końca miesiąca, zobaczymy jaki będzie wynik.

 


A co udało sie zrobić w poprzeniej iteracji:

Przedsięwzięcia – cel utworzenia spółki projektowej:

  • Weryfikacja założeń projektu z grup użytkowników przyszłej aplikacji
  • Rozpoczęcie prac projektowych – tworzenie backlogu oraz architektury aplikacji

Cel Waga i forma:

  • Waga: 84 kg – utrzymanie wagi
  • Rozpoczęcie przygody z Crossfitem
  • Nie udało się wdrożyć diety keto – złe planowanie czasu, zbyt dużo obowiązków

Książki:

  • Droga Startupu – Eric Ries – stan obecny 70%

Finanse:

  • Zamrożone na lokalcie 20k i budowa nowego kapitału na koncie oszczędnościowym, coraz bliżej do wykonania celu z poziomu pierwszego.

 

Podsumowując, okres ten nie był bardzo aktywny, ale składa się na niego jeszcze kilka ważnych wydażeń, o których nie chcę jeszcze mówić. Do usłyszenia w kolejnym raporcie.